Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/lawyershahba/lawyershahbaz.com/print.php on line 29
اعتراف به چه جرمی؟

اعتراف به چه جرمی؟

  نگاهی حقوقی به فیلم پخش شده از مائده هژبری در سیما

اخیراً سیمای جمهوری اسلامی فیلمی را منتشر کرد که دختر خانمی در آن ضمن گریه از کرده خود ابراز پشیمانی می کرد .

آنطور که در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته شده ، اتهام ایشان «رقصیدن» بوده است و در آن فیلم نیز از کرده خود نادم و پشیمان بود . در این باره چند نکته ضروری است :

طبق قانون وقتی هنوز معلوم نیست فردی مرتکب جرمی شده یا نشده ، اینکه او را به تلویزیون بیاورند و اظهاراتش را پخش کنند قابل قبول نیست .

 مثلاً در خصوص برخی از خانم هایی که در سامانه ای به نام اینستاگرام فعالیت های مبنی بر حرکات موزون انجام می دهند و در ارتباط با چنین کارهایی دستگیر می شوند ، به تلویزیون آورده شده و یکسری اظهارات را بیان می کنند ، تا زمانی که نوع ارتکاب جرمشان معلوم نشود این رفتارها قابل قبول نیست .

 بنابراین نتیجه ای را هم که اقدام کنندگان این پخش و نشر در نظر داشته اند ، ندارد ، بلکه باعث طرح این سوال می شود که در این اوضاع و احوال ویژه و بی سابقه، استفاده از ابزاری چنان گرانقیمت برای نشر مطالبی بی فایده چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟

نباید فراموش کنیم که آنچه احتمالاً به این خانم ها نسبت داده شده یا خواهد شد به حسب عقل نمی تواند امنیتی و معارض امنیت داخلی و خارجی کشور یا جرم سازمان یافته باشد . لذا ایشان این اختیار را دارند که طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وکیلی همراه داشته باشند که از وکلای مندرج در فهرست قوه قضائیه نباشد . بر این اساس گفتنی است :

1-به موجب قانون مجازات اسلامی جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد . این در حالی است که اینجانب متوجه نشدم که خانم های محترمی را که به علت انتشار ویدیو در اینستاگرام دستگیر کرده اند به چه جرمی منتسب کرده اند و تعریف آنچه ارتکاب آن از جانب ایشان ادعا شده چیست ؟

2-اینستاگرام سامانه ای است که افراد بسیاری به آن دسترسی دارند . به عبارت دیگر چه بسا کسانی در این سامانه حضور دارند که علاقه مند باشند با دوستان خود قراری برای مبادله اطلاعات ورزشی و حرکات موزون بگذارند که علی الاصول بر اینگونه ارتباط نیز اشکالی وارد نیست .

3-اصولاً افشا و علنی کردن فرآیند رسیدگی کیفری تا زمانی که حکمی صادر و قطعی نشده ممنوع است و موارد استسماع بر این قاعده نیز چنان است که قطعاً موارد گفته شده و افراد دستگیر شده داخل این استثنائات قرار نمی گیرد

بنابراین صرف نظر از مواردی که عرض شد اینکه فردی را که هنوز معلوم نیست مرتکب جرمی شده باشد یا نه و توصیف جرمش چه باشد ، به تلویزیون بیاورند و اظهارات او را پخش کنند قابل قبول نیست .

4-از اینها گذشته صرف نظر از اینکه آنچه برخی از دستگیر شدگان که در اینستاگرام فعالیت می کنند در رسانه ملی می گویند، باید تاکید کرد که سخنان آنها در تلویزیون اقرار و اعتراف به چیزی محسوب نمی شود .

 زیرا که در مورد جرم بودن عمل انتسابی تردید و بحث جدی وجود دارد ، استفاده از تلویزیون برای اینگونه موارد، کار درستی نیست .

5-با توجه به اینکه به هر حال ظاهراً مقامات مدعی ارتکاب جرم از ناحیه خانم هایی که به علت برخی فعالیت ها در اینستاگرام دستگیر می شوند ، هستند و حاضر کردن ایشان در تلویزیون نشان می دهد که حداقل آنها را تحت نظر قرار داده اند .

در نتیجه این سوال جدی مطرح می شود که آیا طبق ضوابط قانون آین دادرسی کیفری ، حقوقشان به ایشان تذکر داده شده است یا خیر ؟ از جمله اینکه آیا به دستگیر شدگان تذکر داده شده که می توانند سکوت کنند و همینطور با وکیلی به مدت یک ساعت مشورت کنند یا اینکه می توانند تقاضا کنند معاینه کاملی از ایشان به عمل آید ؟

به هر حال به نظر می رسد مواردی از این گونه از جهاعت عدیده قابل بحث و فحص است و در عین حال با توجه به کثرت کار مراجع قضایی درگیر کردن آنان در مسایلی از این قبیل که در جرم بودنشان تأمل وجود دارد صحیح به نظر نمی رسد .

➰روزنامه سازندگی – 19 تیر


URL : http://www.lawyershahbaz.com/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=162022